[an error occurred while processing this directive] Klanen - Kontakte Klanen
 www.klanen.no
Forsiden

Hockey
Basket
(brev)Sprekken
Am. fotball
Fotball
VIF
Sjappa

Kontakt Klanen
Medlemsinfo
EngaTIFO

Turinfo
Klansropet
Reiseklubben

Om Klanen
Tattoo

Ullevaal
Vi mimrer...
Bohemen

Bardisken
Aktiviteter
Fanziner
[an error occurred while processing this directive] Kontakte Klanen
Referat fra Klanens årsmøte 2003
 
Av: Trond Ivar Døvle og Atle Enersen

Referat fra Klanens årsmøte tirsdag 4. februar 2003 kl. 18.00 i Vålerenga Kirke

Det var fremmøtt 64 stemmeberettigede medlemmer.

1. Formalia

Innkallelse, dagsorden, styrets fullmakter og formalia ble godkjent av årsmøtet.

Jon Vegard Sandem og Atle Enersen ble valgt som ordstyrere.

Trond Ivar Døvle og Atle Enersen ble valgt som referenter.

Jørn Tysnes og Håvard Libæk ble valgt til tellekorps.

Terje Greiner og Erik Ålerud ble valgt til å undertegne protokollen.

2. Generell debatt

Det ble gitt honnør til Klansstyret for den medfølgende årsberetningen over styrets arbeid.

Cupfinalearrangementet - bør planlegges bedre i forhold til klubben/samarbeid.
-> svar fra Gjermund/Kjell (problemer med lokale og klubbens ønsker).

3. Økonomi

3.1 Regnskapet for 2002

Mette Kay orienterte kort om Klanens økonomi og regnskap.

Det ble stilt spørsmål om lønnsomheten ved loddsalg.
-> kort forklaring og fremtidsutsikter/-planer.

Spørsmål om Postens problemfylte håndtering av medlemsregisteret.
-> Jon Sandem orienterte.

Spørsmål om budsjetterte inntekter av borteturer.
-> Mette Kay forklarte.

Atle Enersen leste revisjonsberetningen og regnskapet for 2002 ble enstemmig godkjent.

3.2 Budsjett for 2003

Mette Kay orienterte kort, og blant annet etterlyste hun en annonseselger til Klansropet.

Spørsmål om forholdet mellom finansinntekter og -utgifter.
-> Mette Kay forklarte.

Spørsmål angående utbytte fra Bohemens drift.
-> Gjermund Nordtug forklarte om forholdet, og orienterte litt om Klanens forhold til Sjappa.

Budsjettet for 2003 ble enstemmig godkjent.

3.3 Vedtak om ansvarsfrihet

Klansstyret ble innrømmet ansvarsfrihet under samme begrunnelse som i 3.1, Regnskapet for 2002.

4. Valg

4.1 Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéens innstilling ble presentert for årsmøtet av Åge Slåen. Valgkomitéen 2002 bestod av Åge Slåen (leder), Viggo Hansteen og Stian Reklev.

4.2 Valg av styre

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, Klansstyret 2003 består av følgende faste medlemme:

Kjell Grønningen
Mette Kay
Gjermund Nordtug
Mikkel Kjelstrup
Jon Vegard Sandem
Atle Enersen
Trond Ivar Døvle

4.3 Valg av varamedlemmer

Følgende ble valgt som varamedlemmer til Klansstyret for 2003:

Jon Simon Grue
Nimo Wierzoch Gasparini
Geir Bergerud

4.4 Valg av revisor

Henrik Flygind ble valgt som revisor.

4.5 Valg av talsmenn

Følgende ble valgt som Klanens talsmenn for 2003:

Kjell Grønningen
Gjermund Nordtug

4.6 Valg av valgkomité

Følgende ble valgt til valgkomitéen 2003:

Terje Greiner (leder)
Viggo Hansteen
Stian Reklev

Årsmøtet ble hevet kl. 18.43.

Publisert onsdag 5. februar 2003
[an error occurred while processing this directive]