[an error occurred while processing this directive] Klanen - Kontakte Klanen
 www.klanen.no
Forsiden

Hockey
Basket
(brev)Sprekken
Am. fotball
Fotball
VIF
Sjappa

Kontakt Klanen
Medlemsinfo
EngaTIFO

Turinfo
Klansropet
Reiseklubben

Om Klanen
Tattoo

Ullevaal
Vi mimrer...
Bohemen

Bardisken
Aktiviteter
Fanziner
[an error occurred while processing this directive] Kontakte Klanen
Refrat fra Klanens årsmøte tirsdag 12. februar 2002 kl. 18.00 i Vålerenga Kirke
 
Av: Atle Enersen

Det var fremmøtt 38 stemmeberettigede medlemmer.

1. Formalia

Innkallelse, dagsorden og formalia ble godkjent av årsmøtet.
Stein Jerman og Atle Enersen ble valgt som ordstyrere.
Jon Vegard Sandem og Atle Enersen ble valgt som referenter.

2. Generell debatt

Det ble reist et generellt spørsmål vedr. sesongkort på Ullevaal for sesongen 2002. Gjermund Nordtug informerte kort om dette.

3. Økonomi

3.1 Regnskapet for 2001


På oppfordring fra salen ble det opplyst om at Klanens revisorer for 2001 er Jan Petter Archer og Henrik Flygind. Det ble reist diverse spørsmål om utgiftsposter og kundefordringer.
Pga. sen ferdigstillelse av regnskapet har ikke Klanens revisorer fått revidert regnskapet. Klansstyret ba derfor årsmøtet godkjenne regnskapet for 2001 under forutsetning av at revisorene ikke har innvendinger. Årsmøtet godkjente dette.

Om revisorene har innvendinger til regnskapet vil det innkalles til ekstraordinært årsmøte og vedtak om ansvarsfrihet (pkt. 3.3) kjennes ugyldig.

3.2 Budsjett for 2002

Budsjettet for 2002 ble godkjent med følgende endringer:

- Aksjeposten i Vålerengasjappa nedskrives til kr. 0,-
- Lån til Vålerengasjappa, stort kr. 125.000,-, tas inn i budsjettet

Forventet resultat for 2002 justeres dermed til -45.000,-.

3.3 Vedtak om ansvarsfrihet

Klansstyret ble innrømmet ansvarsfrihet under samme begrunnelse som i 3.1, Regnskapet for 2001.

4. Valg

4.1 Valgkomitéens innstilling


Valgkomitéens innstilling ble presentert for årsmøtet av Bent Bølum. Valgkomitéen 2001 bestod av Lars William Saure (leder), Anett Grønningen, Marianne Volden, Børre Bjerkland og Bent Bølum.

4.2 Valg av styre

Valgkomitéens instilling ble enstemming vedtatt av årsmøtet, Klansstyret 2002 består av:

Kjell Grønningen
Stein Jerman
Gjermund Nordtug
Mikkel Kjelstrup
Trond Ivar Døvle
Jon Vegard Sandem
Atle Enersen

4.3 Valg av varamedlemmer

Følgende ble valgt som varamedlemmer til Klansstyret for 2002:

Mette Kay
Jon Simon Grue
Øivind Thune

4.4 Valg av revisor

Valgkomitéen hadde kun en kandidat til jobben som revisor for 2002, Henrik Flygind. Årsmøtet godkjente dette og påla Klansstyret å oppnevne ytterligere en revisor.

4.5 Valg av AU

Følgende ble valgt som Klansstyrets AU for 2002:

Kjell Grønningen
Stein Jerman
Gjermund Nordtug

4.6 Valg av valgkomitee

Følgende ble valgt til valgkomiteéen 2002:

Åge Slåen (leder)
Viggo Hansteen
Stian Reklev

Årsmøtet ble hevet kl. 19.25.


Publisert tirsdag 19. februar 2002
[an error occurred while processing this directive]